event.shiftKey

Podsumowanie

Wskazuje, czy klawisz <shift> był wciśnięty przy wywołaniu zdarzenia.

Składnia

bool = event.shiftKey

Przykład

 function goInput(e) {
 // sprawdza shiftKey
   if e.shiftKey
       // i przekazuje zdarzenie dalej
     superSizeOutput(e);
   else
     doOutput(e)

Specyfikacja

shiftKey