event.ctrlKey

Podsumowanie

Wskazuje, czy klawisz <ctrl> był wciśnięty podczas wywołania zdarzenia.

Składnia

bool = event.ctrlKey

Przykład

 function goInput(e) {
 // sprawdza ctrlKey
   if e.ctrlKey
        // i przekazuje zdarzenie dalej
     superSizeOutput(e);
   else
     doOutput(e)

Specyfikacja

ctrlKey