Poprawki SVG w Firefoksie 3

W programie Firefox 3 wprowadzono wiele udoskonaleń obsługi formatu skalowalnej grafiki wektorowej (SVG) w porównaniu z poprzednimi wersjami przeglądarki. Nowe funkcje są szczegółowo omówione w odpowiedniej dokumentacji — niniejszy artykuł zawiera jedynie listę nowości, jakie pojawiły się w Firefoksie 3.

 • Obsługiwany jest element foreignObject (błąd 326966). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się ze specyfikacją lub tym artykułem.
 • Obsługiwany jest element pattern (specyfikacja).
 • Obsługiwany jest element mask (specyfikacja).
 • Obsługiwane są wszystkie filtry SVG 1.1 (specyfikacja):
  • filter,
  • feDistantLight,
  • fePointLight,
  • feSpotLight,
  • feBlend,
  • feColorMatrix,
  • feConvolveMatrix,
  • feComponentTransfer, feFuncR, feFuncG, feFuncB, feFuncA,
  • feComposite,
  • feConvolveMatrix,
  • feDiffuseLighting,
  • feDisplacementMap,
  • feDistantLight,
  • feFlood,
  • feGaussianBlur,
  • feImage,
  • feMerge, feMergeNode,
  • feMorphology,
  • feOffset,
  • fePointLight,
  • feSpecularLighting,
  • feTurbulence,
  • feTile.
 • Naprawiono błędy w obsłudze elementu <a> w kodzie SVG; patrz błąd 267664, błąd 268135, błąd 316248, błąd 317270 i błąd 320724.
 • Zaimplementowano metody SVG DOM getNumberOfChars(), getComputedTextLength(), getSubStringLength(), getStartPositionOfChar(), getEndPositionOfChar(), getRotationOfChar() i getCharNumAtPosition().
 • Obsługiwany jest atrybut xml:space (specyfikacja).
 • Obsługiwane są własności fill i stroke (specyfikacja).
 • Rozmiary można podawać w jednostkach em i ex (błąd 305859).

Zobacz także