Poprawki DOM w Firefoksie 3

W programie Firefox 3 wprowadzono szereg udoskonaleń implementacji Obiektowego Modelu Dokumentu (ang.Document Object Model — DOM), dotyczących przede wszystkim obsługi rozszerzeń DOM zastosowanych w innych przeglądarkach. W tym artykule przedstawiono listę zmian oraz odnośniki do szczegółowej dokumentacji.

Zobacz także