Treść i styl dokumentacji MDN

Te przewodniki dostarczają szczegółowych informacji o tym jak dokumentacja MDN powinna być napisana i sformatowana. Również, jak powinna wyglądać prezentacja przykładowego kodu oraz innych treści użytych na stronach dokumentacji. Sprawdzając poszczególne samouczki, możesz być pewny, że treści tworzone zgodnie z nimi, będą przejrzyste i czytelne, a co najważniejsze łatwe w użytkowaniu.

MDN style guide
In an effort to display documentation in an organized, standardized and easy-to-read manner, the Mozilla Developer Network style guide describes how text should be organized, spelled, formatted, and so on. These are guidelines rather than strict rules.