Console.log()

Виводить повідомлення  у веб консоль.

Повідомлення може бути одним рядком (з необов'язковими значеннями заміщення) або може бути будь-яким одним або декількома об'єктами JavaScript.

Note:

This feature is available in Web Workers.

Синтаксис

console.log(obj1 [, obj2, ..., objN]);
console.log(msg [, subst1, ..., substN]);

Параметри

obj1 ... objN
Перелік  JavaScript об'єктів для відображення. Представлення  кожного з цих об'єктів  об'єднаних разом та відображених в порядку переліку. Будьте обачливі, якщо ви вносите об'єкти в логи у останніх версіях Chrome та Firefox, адже те, що ви отримуєте у логах в консолі - це посилання на об'єкти, які не обов'язково є "значенням" даного об'єкту на момент виклику console.log(), але точно є значенням об'єкту в момент кліку по ньому, щоб відкрити.
msg
 JavaScript рядок містить нуль або більше  символів підміни.
subst1 ... substN
JavaScript об'єкти за допомогою яких можливо заміняти символи підміни в межах msg. Це надає додатковий контроль формату виводу.

Дивіться Вивід тексту в консоль у документації console більш детально.

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
Console API
The definition of 'console.log()' in that specification.
Living Standard Initial definition

Сумісність із браузерами

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Ознака Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Базова підтримка (Yes) (Yes) 4.0 (2.0) 8 (Yes) (Yes)
Рядки заміщення (Yes)
28[1]
(Yes) 9.0 (9.0) 10[2] (Yes) (Yes)
Доступність для "воркерів" ? (Yes) 38.0 (38.0) ? ? ?
Ознака Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Базова підтримка ? (Yes) 4.0 (2.0) ? ? ?
Рядки заміщення ? (Yes) 9.0 (9.0) ? ? ?
Доступність для "воркерів" ? (Yes) 38.0 (38.0) ? ? ?

[1] Якщо від`ємне значення прямує до %d, воно буде заокруглене до найближчого від`ємного цілого, тому -0.1 стає -1.

[2] %c не підтримується, %d буде візуалізоване, як 0, якщо це не є числом.

Різниця із console.dir()

Ви можете запитати себе, яка ж відмінність між console.dir() та console.log().

Інша корисна відмінність існує у Chrome, коли відбувається надсилання DOM- елементів до консолі.

Помітимо:

  • console.log друкує елемент у вигляді дерева HTML
  • console.dir друкує елемент у вигляді JSON - дерева.

Зокрема, console.log надає спеціальну обробку для DOM - елементів, тоді як console.dir цього не робить. Це часто виявляється корисним при спробі отримати повне уявлення про об`єкти DOM JS.

Більше інформації про ці та інші функції можна отримати за посиланням: Chrome Console API.

Також перегляньте: