WebSocket

WebSocket, bir WebSocket sunucusuyla bağlantı kurmak ve bağlantıyı yönetmek için bir uygulama programlama arayüzü (API) sunar.

WebSocket'i kurmak için WebSocket() yapısını kullanın.

Yapılar

WebSocket(url[, protocols])
Yeni oluşturulmuş bir WebSocket objesi verir.

Sabitler

Sabit Değer
WebSocket.CONNECTING 0
WebSocket.OPEN 1
WebSocket.CLOSING 2
WebSocket.CLOSED 3

Özellikler

WebSocket.binaryType
Bağlantıda kurulan ikilik veri tipi.
WebSocket.bufferedAmount (en-US) Read only
Kuyruktaki değerlerin byte sayıları.
WebSocket.extensions Read only
Sunucu tarafından seçilmiş uzantılar.
WebSocket.onclose
Bağlantı kapandığında çağırılan olay dinleyicisi.
WebSocket.onerror
Hata oluştuğunda çağırılan olay dinleyicisi.
WebSocket.onmessage
Sunucudan mesaj alındığında çağırılan olay dinleyicisi.
WebSocket.onopen
Bağlantı kurulduğunda çağırılan olay dinleyicisi.
WebSocket.protocol Read only
Sunucu tarafından seçilmiş alt-protokol.
WebSocket.readyState Read only
Bağlantının şimdiki durumu.
WebSocket.url Read only
WebSocket'in mutlak URL'si.

Yöntemler

WebSocket.close([code[, reason]])
Bağlantıyı kapatır.
WebSocket.send(data) (en-US)
İletilmek üzere veriyi kuyruğa ekler.

Örnek

 

// WebSocket bağlantısı kur
const socket = new WebSocket('ws://localhost:8080');

// Bağlantı kurulduğunda
socket.addEventListener('open', function (event) {
    socket.send('Sunucuya bağlanıldı.');
});

// Mesaj alındığında
socket.addEventListener('message', function (event) {
    console.log('Mesaj alındı: ', event.data);
});

// Mesaj gönder
socket.send('Merhaba!');

// Bağlantıyı bitir
socket.close(1000, 'Güle güle.');

 

Belirtimler

Belirtim Durum Yorum
HTML Living Standard
The definition of 'WebSocket' in that specification.
Living Standard İlk tanım

Tarayıcı desteği

BCD tables only load in the browser

Ayrıca bakınız