mozilla
Wyniki wyszukiwania

  attribute-set

  Element <xsl:attribute-set> tworzy nazwany zbiór atrybutów, który może być zastosowany jako całość do dokumentu wyjściowego w sposób podobny do stylów w CSS.

  Składnia

  <xsl:attribute-set name=NAZWA use-attribute-sets=LISTA-NAZW>
  	<xsl:attribute> 
  </xsl:attribute-set>

  Wymagane atrybuty

  name
  Określa nazwę zbioru atrybutów. Musi być poprawną wartością QName.

  Opcjonalne atrybuty

  use-attribute-sets
  Buduje zbiór atrybutów z innego zbioru atrybutów. Nazwy tych zbiorów muszą być oddzielone za pomocą białych znaków (whitespace) i nie mogą bezpośrednio lub pośrednio osadzać się nawzajem.

  Typ

  Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

  Definicja

  XSLT, sekcja 7.1.4.

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Diablownik, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,