mozilla
Wyniki wyszukiwania

  attribute

  Element <xsl:attribute> tworzy w dokumencie wyjściowym atrybut używając dowolnej wartości dostępnej z arkusza. Element musi być pierwszą rzeczy zdefiniowaną w dokumencie wyjściowym, dla którego ustala on wartość atrybutu.

  Składnia

  <xsl:attribute name=NAZWA namespace=URI>
  	SZABLON
  </xsl:attribute>

  Wymagane atrybuty

  name
  Określa nazwę atrybutu, który ma zostać utworzony w dokumencie wyjściowym. Nazwa musi być poprawną wartością QName.

  Opcjonalne atrybuty

  namespace
  Określa dla atrybutu URI przestrzeni nazw w dokumencie wyjściowym. Nie można za pomocą tego elementu ustawić pokrewnego prefiksu przestrzeni nazw.

  Typ

  Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu lub elementu <xsl:attribute-set>.

  Definicja

  XSLT, sekcja 7.1.3.

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,