otherwise

Element <xsl:otherwise> jest używany do zdefiniowania czynności, która jest wykonywana, gdy żaden z warunków <xsl:when> nie ma zastosowania. Element jest podobny do instrukcji else lub default znanej z innych języków programowania.

Składnia

<xsl:otherwise>
	SZABLON
</xsl:otherwise>

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Podinstrukcja, musi pojawić się wewnątrz szablonu jako ostatnie dziecko elementu <xsl:choose>.

Definicja

XSLT, sekcja 9.2

Gecko

Obsługuje.