translate


Funkcja translate ocenia ciąg i zbiór znaków do przetłumaczenia i zwraca przetłumaczony łańcuch znaków.

Składnia

translate( string, abc, XYZ )

Argumenty

string
Oceniany łańcuch znaków.
abc
Ciąg znaków, które zostaną zastąpione.
XYZ
Ciąg znaków, które użyte zostaną do zastąpienia. Pierwszy znak w XYZ zastąpi każde wystąpienie pierwszego znaku w abc, które pojawi się w string .

Zwraca

Przetłumaczony łańcuch znaków.

Uwagi

W XPath funkcja translate nie jest wystarczającym rozwiązaniem w przypadku konwersji we wszystkich językach. Przyszłe wersje XPath mogą dostarczyć dodatkowych funkcji dla przypadku konwersji.

Jednakże jest to obecnie rozwiązanie najbliższe funkcji, która potrafi skonwertować łańcuch znaków do małych lub dużych znaków.

Przykład

<xsl:value-of select="translate('The quick brown fox.', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'" />

Otrzymamy

THE QUICK BROWN FOX.
  • Jeśli abc jest dłuższy niż XYZ, to każde wystąpienie znaków w abc, które nie ma odpowiadającego znaku w XYZ, zostanie usunięte.

Przykład

<xsl:value-of select="translate('The quick brown fox.', 'brown', 'red'" />

Otrzymamy

The quick red fox.
  • Jeśli XYZ zawiera więcej znaków niż abc, dodatkowe znaki są ignorowane.

Definicja

XPath 1.0 4.2

Gecko

Obsługuje.