position


Funkcja position zwraca liczbę równą pozycji kontekstu z kontekstu oceny wyrażenia.

Składnia

position()

Zwraca

Liczbę całkowitą równą pozycji kontekstu z kontekstu oceny wyrażenia.

Uwagi

  • Należy zauważyć, że pozycja węzła w kontekście nie zaczyna się od zera. Pierwszy węzeł ma pozycję 1.
  • Kontekst jest określony przez resztę ścieżki.
<xsl:template match="//a[position() = 5]">
 <!-- ten szablon odpowiada piątemu elementowi 'a' gdziekolwiek
      w dokumencie. -->
</xsl:template>
<xsl:template match="//div[@class='foo']/bar[position() = 1]">
 <!-- ten szablon odpowiada pierwszemu elementowi 'bar' będącemu
      potomkiem elementu 'div' z atrybutem class równym 'foo' -->
</xsl:template>

Definicja

XPath 1.0 4.1

Gecko

Obsługuje.