event.layerY

Podsumowanie

Zwraca pionową współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem bieżącej warstwy.

Składnia

liczba = event.layerY

Specyfikacja

Nie należy do specyfikacji.