event.layerX

Podsumowanie

Zwraca poziomą współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem bieżącej warstwy.

Składnia

liczba = event.layerX