event.pageY

Podsumowanie

Zwraca pionową współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem całej strony.

Składnia

liczba = event.pageY