event.metaKey

Podsumowanie

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy klawisz <meta> był wciśnięty podczas wywołania zdarzenia.

Przykład

 function goInput(e) {
 // sprawdza metaKey
  if (e.metaKey) {
    // i przekazuje zdarzenie dalej
   superSizeOutput(e);

  } else {
   doOutput(e);
  }
 }

Uwagi

Na niekótrych platformach metaKey może obsługiwać klawisz o innej nazwie.

Specyfikacja

metaKey