MIDIAccess

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 

Interfejs MIDIAccess pochodzący z Web MIDI API, dostarcza metod wyliczania urządzeń wejściowych i wyjściowych MIDI oraz dostępu do tych urządzeń.

Właściwości

MIDIAccess.inputs Read only
Zwraca instancję MIDIInputMap dostarczając metod dostępu do wszystkich dostępnych portów wejśiowych MIDI.
MIDIAccess.outputs Read only
Zwraca instancję MIDIOutputMap dostarczając metod dostępu do wszystkich dostępnych portów wyjśiowych MIDI.
MIDIAccess.sysexEnabled Read only
Parametr zerojedynkowy, wskazujący na wsparcie system exclusive dla obecnej instancji MIDIAccess.

Procedury obsługi zdarzeń

MIDIAccess.onstatechange
Jest wywoływana za każdym razem, gdy nowy port MIDI zostaniedodany lub nastąpi zmiana stanu istniejącego portu.

Przykłady

navigator.requestMIDIAccess()
 .then(function(access) {

   // Get lists of available MIDI controllers
   const inputs = access.inputs.values();
   const outputs = access.outputs.values();

   access.onstatechange = function(e) {

    // Print information about the (dis)connected MIDI controller
    console.log(e.port.name, e.port.manufacturer, e.port.state);
   };
 });

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
Web MIDI API Working Draft Definicja wstępna.

Kompatybilność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
MIDIAccess
Experimental
Chrome Full support 43Edge Full support ≤79Firefox No support NoIE No support NoOpera Full support 33Safari No support NoWebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android ? Opera Android Full support 33Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 4.0
inputs
Experimental
Chrome Full support 43Edge Full support ≤79Firefox No support NoIE No support NoOpera Full support YesSafari No support NoWebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android ? Opera Android Full support YesSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 4.0
outputs
Experimental
Chrome Full support 43Edge Full support ≤79Firefox No support NoIE No support NoOpera Full support YesSafari No support NoWebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android ? Opera Android Full support YesSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 4.0
statechange event
Experimental
Chrome Full support 43Edge Full support ≤79Firefox No support NoIE No support NoOpera ? Safari No support NoWebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 4.0
sysexEnabled
Experimental
Chrome Full support 45Edge Full support ≤79Firefox No support NoIE No support NoOpera Full support YesSafari No support NoWebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android ? Opera Android Full support YesSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 5.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.