To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 

Interfejs MIDIAccess pochodzący z Web MIDI API, dostarcza metod wyliczania urządzeń wejściowych i wyjściowych MIDI oraz dostępu do tych urządzeń.

Właściwości

MIDIAccess.inputs Read only
Zwraca instancję MIDIInputMap dostarczając metod dostępu do wszystkich dostępnych portów wejśiowych MIDI.
MIDIAccess.outputs Read only
Zwraca instancję MIDIOutputMap dostarczając metod dostępu do wszystkich dostępnych portów wyjśiowych MIDI.
MIDIAccess.sysexEnabled Read only
Parametr zerojedynkowy, wskazujący na wsparcie system exclusive dla obecnej instancji MIDIAccess.

Procedury obsługi zdarzeń

MIDIAccess.onstatechange
Jest wywoływana za każdym razem, gdy nowy port MIDI zostaniedodany lub nastąpi zmiana stanu istniejącego portu.

Przykłady

navigator.requestMIDIAccess()
 .then(function(access) {

   // Get lists of available MIDI controllers
   const inputs = access.inputs.values();
   const outputs = access.outputs.values();

   access.onstatechange = function(e) {

    // Print information about the (dis)connected MIDI controller
    console.log(e.port.name, e.port.manufacturer, e.port.state);
   };
 });

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
Web MIDI API Working Draft Definicja wstępna.

Kompatybilność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Funkcjonalność Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Podstawiowe wsparcie 43.0 No support No support 33.0 No support
Funkcjonalność Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Podstawiowe wsparcie No support 43.0 ? ? No support ? No support 43.0

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, skoczy
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,