To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Wyświetla tekst w konsoli.

Uwaga: This feature is available in Web Workers.

Syntax

console.log(obj1 [, obj2, ..., objN]);
console.log(msg [, subst1, ..., substN]);

Parameters

obj1 ... objN
Lista obiektów JavaScript do wyświelenia. Podane obiekty są kolejno dołączane i przekazywane na wyjście.
msg
String JavaScript zawierający zero lub więcej stringów podmieniających.
subst1 ... substN
Obiekt JavaScript w którym zastępowane są stringi podmieniające z msg.  Daje Ci to dodatkową kontrolę nad formatem.

Zobacz również Outputting text to the console w dokumentacji console.

Specifications

Specyfikacja Status Komentarz
Console API
The definition of 'console.log()' in that specification.
Living Standard Początkowa definicja

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Podstawowe wsparcie (Yes) 4.0 (2.0) 8 (Yes) (Yes)
Stringi podmieniające (Yes)
28[1]
9.0 (9.0) 10[2] (Yes) (Yes)
Available in workers ? 38.0 (38.0) ? ? ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Podstawowe wsparcie ? 4.0 (2.0) ? ? ?
Stringi podmieniające ? 9.0 (9.0) ? ? ?
Available in workers ? 38.0 (38.0) ? ? ?

[1] Jeśli ujemna wartość jest przekazana do %d, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej ujemnej wartości całkowitej, więc -0.1 stanie się -1.

[2] %c nie jest wspierana, %d będzie renderowana jako 0, kiedy nie jest liczbą.

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, AgnieszkaPanek
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,