Console.log()

Niestandardowy

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Wyświetla tekst w konsoli.

Uwaga:

This feature is available in Web Workers.

Syntax

console.log(obj1 [, obj2, ..., objN]);
console.log(msg [, subst1, ..., substN]);

Parameters

obj1 ... objN
Lista obiektów JavaScript do wyświelenia. Podane obiekty są kolejno dołączane i przekazywane na wyjście.
msg
String JavaScript zawierający zero lub więcej stringów podmieniających.
subst1 ... substN
Obiekt JavaScript w którym zastępowane są stringi podmieniające z msg.  Daje Ci to dodatkową kontrolę nad formatem.

Zobacz również Outputting text to the console w dokumentacji console.

Specifications

Specyfikacja Status Komentarz
Console API
The definition of 'console.log()' in that specification.
Living Standard Początkowa definicja

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

 

 

Zobacz również