EventSource

De EventSource interface wordt gebruikt om door de server afgeschoten events te ontvangen. Het verbind met de server via HTTP, en ontvangt events in het text/event-stream format, zonder de verbinding te sluiten.

Eigenschappen

Deze interface ontvant ook de eigenschappen van zijn parent, EventTarget (en-US).

EventSource.onerror (en-US)
Is een EventHandler (en-US) die afgevuurd wordt wanneer er een fout voorkomt, en een error (en-US) event wordt afgeschoten op dit object.
EventSource.onmessage (en-US)
Is een EventHandler (en-US) die afgevuurd wordt wanneer er een message event wordt ontvangen, wanneer deze van de bron komt.
EventSource.onopen (en-US)
Is een EventHandler (en-US) die afgevuurd wordt wanneer een open event wordt ontvangen. Enkel wanneer de connectie net wordt geopend.
EventSource.readyState (en-US) Read only
Een unsigned short die de status van de verbinding aan geeft. Mogelijke waardes zijn VERBINDEN (0), OPEN (1), or GESLOTEN (2).
EventSource.url (en-US) Read only
Een DOMString (en-US) die de URL van de bron weergeeft.

Methodes

Deze interface ontvant ook de methodes van zijn parent, EventTarget (en-US).

EventSource.close() (en-US)
Sluit de verbinding, mits er een actieve verbinding is, en zet het readyState attribuut op GESLOTEN. Als de verbinding al gesloten is, doet deze methode niks.

Specificaties

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'EventSource' in that specification.
Living Standard  

Browser compabiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
 Basic support 9 6.0 (6.0) ? 11 5
CORS support 26 11.0 (11.0) ? 12 ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basis ondersteuning 4.4 ? ? ? ?

Zie ook