Web developer guides

Aquests articles proporcionen una guia pràctica d'informació per ajudar a fer ús de les tecnologies i les API específiques.

HTML Àrea d'Aprenentatge
HyperText Markup Language (HTML) és el nucli del llenguatge de gairebé tot el contingut web. La major part del que veieu a la pantalla en el vostre navegador es descrit, fonamentalment, amb l'ús d'HTML.
  CSS Àrea d'Aprenentatge
Fulles d'estil en cascada (CSS) és un llenguatge de full d'estil s'utilitza per descriure la presentació d'un document escrit en HTML.
Esdeveniments guia per a desenvolupador
Esdeveniments es refereix tant a un patró de disseny utilitzat per al maneig asíncrona de diversos incidents que es produeixen en el curs de la vida d'una pàgina web i a la nomenclatura, la caracterització i l'ús d'un gran nombre d'incidents de diferents tipus
Gràfics a la Web
Els llocs web moderns i aplicacions sovint han de presentar gràfics de complexitat variable.
Guia de les Web APIs
Una llista de totes les API Web i el que fan.
JavaScript
JavaScript és un potent llenguatge de scripting usat per crear aplicacions per a la Web.
Localizacions i codificaciones de caràcter
Els navegadors procesan el text internament com Unicode. No obstant això, una forma de representar caràcters en termes de bytes (codificació de caràcters) s'utilitza per a la transferència de text a través de la xarxa al navegador. The L'especificació HTML recomana l'ùs de la codificació UTF-8  (que pot representar a tots Unicode), i independentment de la codificació utilitzada requereix de contingut web per declarar aquesta codificació.
Mòvil Desenvolupament Web
Aquesta pàgina ofereix una visió general d'algunes de les principals tècniques necessàries per dissenyar llocs web que funcionen correctament en dispositius mòbils. Si esteu buscant informació sobre el projecte Firefox OS de Mozilla, vegeu la pàgina de Firefox OS. O si esteu interessat en els detalls sobre Firefox per Android.
Optimització i rendiment
En la construcció d'aplicacions i llocs web moderns, és important que el seu contingut funcioni de forma ràpida i eficient. Això permetrà que es realitzi de manera efectiva tant per als potents sistemes d'escriptori com per els dispositius portatils més febles.
Anàlisi i serialització XML
La plataforma web ofereix diferents mètodes d'anàlisi sintàctica i la serialització XML, cadascun amb els seus propis avantatges i desavantatges.
La Web Open Font Format (WOFF)
WOFF (Web Open Font Format) és un format d'arxiu font que és lliure perquè qualsevol el faci servir a la web.
L'ùs d'objectes FormData
L'objecte FormData permet compilar un conjunt de parells clau/valor per enviar mitjançant XMLHttpRequest. Està destinat principalment a l'enviament de dades de formularis, però pot ser utilitzat independentment dels formularis per tal de transmetre dades codificades. La transmissió està en el mateix format que el mètode submit() dels formularis per enviar les dades del formulari si el tipus de codificació s'estableix en "multipart/form-data".
Glossari
Defineix nombrosos termes tècnics relacionats amb la Web i Internet.

Veure