MIDIAccess

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 

The MIDIAccess interface van de  Web MIDI API geeft u methodes om aangesloten MIDI in- en uitgangen weer te geven en te ondervragen.

Properties

MIDIAccess.inputs Read only
Geeft een instance van MIDIInputMap voor toegang voor een aangesloten MIDI ingang.
MIDIAccess.outputs Read only
Geeft een instance van MIDIOutputMap voor toegang voor een aangesloten MIDI uitgang.
MIDIAccess.sysexEnabled Read only
Een boolean attribuut waaruit men kan aflezen of er een MIDI toegang is met System Exclusive mogelijkheden.

Event Handlers

MIDIAccess.onstatechange
Wordt aangeroepen als er een verandering is in de lijst van aangesloten MIDI apparaten (of er een nieuw MIDI apparaat is toegevoegd of verwijderd).

Voorbeelden

navigator.requestMIDIAccess()
 .then(function(access) {

   // Geef een lijst van aangesloten MIDI controllers
   const inputs = access.inputs.values();
   const outputs = access.outputs.values();

   access.onstatechange = function(e) {

    // Print information about the (dis)connected MIDI controller
    console.log(e.port.name, e.port.manufacturer, e.port.state);
   };
 });

Specificaties

Specification Status Comment
Web MIDI API Working Draft Initial definition.

Browser compatibiliteit

BCD tables only load in the browser