Deze vertaling is niet volledig. Help dit artikel te vertalen vanuit het Engels.

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 

The MIDIAccess interface van de  Web MIDI API geeft u methodes om aangesloten MIDI in- en uitgangen weer te geven en te ondervragen.

Properties

MIDIAccess.inputs Read only
Geeft een instance van MIDIInputMap voor toegang voor een aangesloten MIDI ingang.
MIDIAccess.outputs Read only
Geeft een instance van MIDIOutputMap voor toegang voor een aangesloten MIDI uitgang.
MIDIAccess.sysexEnabled Read only
Een boolean attribuut waaruit men kan aflezen of er een MIDI toegang is met System Exclusive mogelijkheden.

Event Handlers

MIDIAccess.onstatechange
Wordt aangeroepen als er een verandering is in de lijst van aangesloten MIDI apparaten (of er een nieuw MIDI apparaat is toegevoegd of verwijderd).

Voorbeelden

navigator.requestMIDIAccess()
 .then(function(access) {

   // Geef een lijst van aangesloten MIDI controllers
   const inputs = access.inputs.values();
   const outputs = access.outputs.values();

   access.onstatechange = function(e) {

    // Print information about the (dis)connected MIDI controller
    console.log(e.port.name, e.port.manufacturer, e.port.state);
   };
 });

Specificaties

Specification Status Comment
Web MIDI API Working Draft Initial definition.

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 43.0 Niet ondersteund Niet ondersteund 33.0 Niet ondersteund
Feature Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support Niet ondersteund 43.0 ? ? Niet ondersteund ? Niet ondersteund 43.0

 

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: mdnwebdocs-bot, gritd
Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,