Προβεβλημένα

Hacks Blog διαβάστε περισσότερα στο hacks.mozilla.org

 • January brings us Firefox 85

  To wrap up January, we are proud to bring you the release of Firefox 85. In this version we are bringing you support for the :focus-visible pseudo-class in CSS and associated devtools, , and the complete removal of Flash support from Firefox. We’d also like to invite you to preview …

 • Welcoming Open Web Docs to the MDN family

  We’re happy and proud to announce Open Web Docs, to support a community of technical writers around creation and long-term maintenance of web platform technology documentation that is open and inclusive for all. The post Welcoming Open Web Docs to the MDN family appeared first on Mozilla Hacks - the …

 • Analyzing Bugzilla Testcases with Bugmon

  As a member of Mozilla’s fuzzing team, our job is not only to find bugs, but to do what we can to help get those bugs fixed as quickly as possible. To further reduce the delay in getting these bugs fixed, we wanted to automate as much of this process …

 • Porting Firefox to Apple Silicon

  The release of Apple Silicon-based Macs at the end of last year generated a flurry of news coverage and some surprises at the machine’s performance. This post details some background information on the experience of porting Firefox to run natively on these CPUs. The post Porting Firefox to Apple Silicon …

 • Improving Cross-Browser Testing, Part 2: New Automation Features in Firefox Nightly

  It’s clear that WebDriver needs to grow to meet the capabilities of DevTools-based automation. However, that process will take time, and we want more developers to be able to run their automated tests in Firefox today. To that end, we have shipped an experimental implementation of parts of CDP in …

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το MDN

Όλα τα μέρη του MDN (έγγραφα και η ίδια η ιστοσελίδα) δημιουργούνται από μια ανοικτή κοινότητα προγραμματιστών. Παρακαλούμε βοηθήστε μας! Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: