Internet làm việc như thế nào?

Bài viết này giải thích Internet là gì và cách nó làm việc.

Điều kiện tiên quyết: Không yêu cầu, nhưng chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên đọc Bài viết nói về thiết lập các mục tiêu cho dự án.
Mục tiêu: Bạn sẽ học những khái niệm cơ bản về cơ sở hạ tầng của Web và sự khác giữa Internet với Web.

Tóm tắt

Internet là xương sống của Web, là cơ sở hạ tầng kỹ thuật làm cho Web tồn tại. Nói theo nghĩa cơ bản nhất, Internet là một mạng rất lớn bao gồm các máy tính có thể giao tiếp với nhau.

Lịch sử của Internet là một cái gì đó đen tối. Nó được bắt đầu từ những năm 1960 như một dự án nghiên cứu được tài trợ bởi quân đội Mỹ, sau đó đến những năm 1980, nó phát triển thành một hệ thống cơ sở hạ tầng công cộng với sự hỗ trợ của nhiều trường đại học công lập và các công ty tư nhân. Những kỹ thuật khác nhau đã giúp Internet tiến hóa vượt thời gian, nhưng cách nó làm việc thì vẫn không thay đổi nhiều: Internet là con đường để tất cả máy tính kết nối lại với nhau, và dù cho có chuyện gì xảy ra, các máy tính vẫn tìm thấy con đường khác để tiếp tục nối kết.

Học tập tích cực

Lặn sâu hơn

Một mạng đơn giản

Khi hai máy tính cần giao tiếp (liên lạc) với nhau, bạn sẽ phải liên kết chúng lại, hoặc bằng hình thức vật lý (thường dùng với một dây Cáp Ethernet - Ethernet cable) hoặc không dây (ví dụ như hệ thống WiFi hoặc Bluetooth). Những máy tính hiện đại ngày nay có thể chấp nhận tất cả kết nối trên.

Chú ý: Phần còn lại của bài viết này, chúng ta sẽ chỉ nói về hình thức kết nối dùng cáp vật lý, còn đối với các mạng không dây thì cách làm việc cũng tương tự.

Two computers linked together

Bởi vì một mạng sẽ không bị giới hạn bởi hai máy tính. Nên bạn có thể kết nối bao nhiêu máy tính tùy ý. Nhưng khi đó sẽ nhanh chóng phát sinh rắc rối. Nếu bạn thử kết nối 10 máy tính, giả sử vậy, thì bạn sẽ cần 45 sợi cáp, và 9 phích cắm trên mỗi máy tính!

Ten computers all together

Để giải quyết vấn đề này, mỗi máy tính trong mạng sẽ được kết nối vào một máy tính tí hon được gọi là bộ định tuyến - router. Bộ định tuyến sẽ làm công việc giống như người ra hiệu ở trạm xe lửa, nó đảm bảo rằng một thông điệp được gửi từ máy tính này sẽ đến đúng máy tính cần nhận. Giả sử để gửi một thông điệp đến máy B, máy A phải gửi thông điệp đó đến bộ định tuyến, rồi bộ định tuyến sẽ tiếp tục chuyển nó đến máy B và đồng thời đảm bảo chắc chắn thông điệp đó không bị gửi vào máy C.

Khi chúng ta thêm một bộ định tuyến vào hệ thống, mạng 10 máy tính sẽ chỉ cần 10 sợi dây cáp: vì mỗi máy tính chỉ cần một phích cắm và bộ định tuyến sẽ có 10 phích cắm.

Ten computers with a router

Mạng của các mạng

Vậy là mọi thứ đều ổn. Nhưng còn việc kết nối hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỉ máy tính lại với nhau thì sao? Dĩ nhiên là một bộ định tuyến đơn lẻ sẽ không thể gánh vác được số lượng đó, nhưng mà, nếu bạn đọc phần trên một cách cẩn thận, sẽ thấy chúng tôi có nói bộ định tuyến cũng chính là một máy tính giống như các máy tính khác. Thế thì có điều gì cản trở việc kết nối trực tiếp hai bộ định tuyến với nhau không? Không, vậy thì chúng ta cứ kết nối chúng thôi.

Two routers linked together

Bằng việc kết nối các máy tính vào bộ định tuyến, rồi lại kết nối các bộ định tuyến với nhau, chúng ta có thể tạo ra một mạng vô tận.

Routers linked to routers

 

Một mạng như thế tiến rất gần đến thứ mà ta gọi là Internet, nhưng chúng ta đã bỏ sót vài thứ. Chúng ta xây dựng mạng máy tính đó cho mục đích riêng của mình. Còn có rất nhiều mạng máy tính khác ở ngoài kia: của những người bạn, của hàng xóm, và bất kỳ ai khác. Nhưng mà không thể nào thiết lập hàng đống đường dây cáp để kết nối nhà bạn với phần còn lại của thế giới, thế thì bạn sẽ xử lý vấn đề này như thế nào? May thay là đã có sẵn những đường dây cáp liên kết đến nhà bạn, ví dụ như, cáp điện và điện thoại. Cơ sở hạ tầng điện thoại đã kết nối nhà bạn đến với mọi người trên thế giới, thế nên nó là đường dây hoàn hảo mà chúng ta cần. Để kết nối mạng máy tính của bạn đến cơ sở hạ tầng điện thoại, cần một thiết bị nhỏ gọi là modem. Modem sẽ biến đổi thông tin từ mạng của chúng ta thành dạng thông tin có thể điều khiển được bằng cơ sở hạ tầng điện thoại và ngược lại.

A router linked to a modem

Vậy là chúng ta đã được kết nối vào cơ sở hạ tầng điện thoại. Bước tiếp theo là gửi thông điệp từ mạng của chúng ta sang mạng cần nhận. Để làm điều đó, mạng của chúng ta cần kết nối với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider - ISP). ISP là một công ty chuyên quản lý các bộ định tuyến đặc biệt, các bộ định tuyến đó được kết nối lẫn nhau và có thể truy cập đến các bộ định tuyến của những ISP khác. Như vậy một thông điệp gửi đi từ mạng của bạn sẽ phải đi qua mạng của các mạng ở ISP, rồi mới tới mạng cần nhận. Internet bao gồm toàn bộ cơ sở hạ tầng của các mạng.

Full Internet stack

Tìm các máy tính

Nếu bạn muốn gửi một thông điệp đến một máy tính khác, thì phải chỉ định đích danh đó là máy tính nào. Do đó mà mỗi máy tính khi kết nối vào hệ thống mạng thì đều được gán một địa chỉ duy nhất để nhận dạng, gọi là địa chỉ IP (IP là viết tắt của Internet Protocol). IP là một dãy gồm bốn số được ngăn cách nhau bằng dấu chấm, ví dụ 192.168.2.10.

Điều đó đối với các máy tính là quá tốt, nhưng con người chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn để nhớ dãy số địa chỉ đó. Để làm mọi thứ dễ dàng hơn, chúng ta đặt bí danh cho địa chỉ IP, tức là một cái tên nào đó dễ nhớ đối với con người, mà theo chuyên ngành người ta gọi là tên miền - domain name. Ví dụ google.com là tên miền đại diện cho địa chỉ IP 173.194.121.32. Như vậy, sử dụng tên miền là phương pháp dễ nhất để chúng ta chạm đến một máy tính khác trên Internet.

Show how a domain name can alias an IP address

Internet và web

Như bạn có thể nhận thấy, khi chúng ta duyệt Web với một trình duyệt web, chúng ta thường sử dụng tên miền để chạm đến trang web đó. Nghĩa là Internet và Web giống nhau? Không đơn giản thế. Như chúng ta đã xem qua, Internet là một cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép hàng tỉ máy tính kết nối với nhau. Trong số những máy tính đó, có một số máy (được gọi là máy chủ Web - Web server) có thể gửi các thông điệp dễ hiểu đến trình duyệt web. Internet là một hệ thống cơ sở hạ tầng, ngược lạiWeb là một dịch vụ được xây dựng ở mặt trên (phần ngọn) của cơ sở hạ tầng. Phải nên nhớ rằng có những dịch vụ khác cũng được xây dựng ở mặt trên của Internet, như là email và IRC.

Bước tiếp theo