Range.selectNode()

Range.selectNode() 方法将 Range 设置为包含整个 Node 及其内容。Range 的起始和结束节点的父节点与 referenceNode 的父节点相同。

语法

range.selectNode(referenceNode);

参数

referenceNode

Range 要包含的 Node

示例

js
var range = document.createRange();
var referenceNode = document.getElementsByTagName("div").item(0);

range.selectNode(referenceNode);

规范

Specification
DOM Standard
# dom-range-selectnode

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser

参见