Event:isTrusted 属性

Event 接口的 isTrusted 只读属性是一个表示事件是否由用户行为生成的布尔值。当事件由用户行为触发时,为 true;当事件由脚本创建或修改,或通过 EventTarget.dispatchEvent() 派发时,为 false

一个布尔值。

示例

js
if (e.isTrusted) {
  /* 事件可信 */
} else {
  /* 事件不可信 */
}

规范

Specification
DOM Standard
# ref-for-dom-event-istrusted①

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser