HTMLSlotElement.assignedSlot

Experimental: 这是一个实验中的功能
此功能某些浏览器尚在开发中,请参考浏览器兼容性表格以得到在不同浏览器中适合使用的前缀。由于该功能对应的标准文档可能被重新修订,所以在未来版本的浏览器中该功能的语法和行为可能随之改变。

assignedSlotText 接口的属性,返回与该元素相关联的HTMLSlotElement .

Syntax

var htmlSlotElement = text.assignedSlot

Value

一个 HTMLSlotElement 对象。

Specifications

Specification
DOM Standard
# dom-slotable-assignedslot

Browser Compatibility

BCD tables only load in the browser