HTMLHyperlinkElementUtils.toString()

HTMLHyperlinkElementUtils.toString() 方法返回一个包含整个 URL 的 USVString 。它是HTMLHyperlinkElementUtils.href 的一个只读版本。

句法

string = object.toString();

范例

js
/*
Let's imagine an
<a id="myAnchor" href="https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/HTMLHyperlinkElementUtils/toString">
 element is in the document
*/
var anchor = document.getElementById("myAnchor");
var result = anchor.toString();
// Returns: 'https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/HTMLHyperlinkElementUtils/toString'

规范

Specification
HTML Standard
# dom-hyperlink-href-dev

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser

参见