DataTransferItem.getAsFile()

如果 DataTransferItem 是一个文件,那 DataTransferItem.getAsFile() 方法将返回拖拽项数据的 File 对象。如果拖拽项的数据不是一个文件,则返回 null.

语法

File = DataTransferItem.getAsFile();

参数

无。

返回值

File

如果拖拽项的对象是一个文件,则返回 File 对象; 否则返回 null .

例子

下面这个例子中使用 getAsFile() 。放在 drop 事件处理里面。

js
function drop_handler(ev) {
 console.log("Drop");
 ev.preventDefault();
 var data = event.dataTransfer.items;
 for (var i = 0; i < data.length; i += 1) {
  if (data[i].kind == "string" && data[i].type.match("^text/plain")) {
   // 遍历拖拽项的内容
   data[i].getAsString(function (s) {
    ev.target.appendChild(document.getElementById(s));
   });
  } else if (data[i].kind == "string" && data[i].type.match("^text/html")) {
   // 拖拽项的数据是 HTML
   console.log("... Drop: HTML");
  } else if (
   data[i].kind == "string" &&
   data[i].type.match("^text/uri-list")
  ) {
   // 拖拽项的数据是 URI
   console.log("... Drop: URI");
  } else if (data[i].kind == "file" && data[i].type.match("^image/")) {
   // 拖拽项的数据是一个图片
   var f = data[i].getAsFile();
   console.log("... Drop: File ");
  }
 }
}

规范

Specification
HTML Standard
# dom-datatransferitem-getasfile-dev

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser

查看更多