FileReader()

使用 FileReader() 构造器去创建一个新的 FileReader.

更多关于 FileReader, 查看在 Web 应用中使用 files

语法

js
var reader = new FileReader();

参数

None.

例子

以下代码展示了如何使用 FileReader() 构造器创建 FileReader 对象,和FileReader对象的用法。

js
function printFile(file) {
  var reader = new FileReader();
  reader.onload = function (evt) {
    console.log(evt.target.result);
  };
  reader.readAsText(file);
}

规范

Specification
File API
# filereaderConstrctr

参见