Подробиці мережних запитів

Панель подробиць мережних запитів викликається при виборі (натисканні) мережного запиту у списку. Ця панель надає більш детальну інформацію про запит.

Подробиці мережних запитів

Натискання на рядку відображає нову панель у правій частині Монітора мережі, яка надає більш детальну інформацію про запит.

Вкладки у верхній частині цієї області дозволяють переключатися між наступними сторінками:

 • Заголовки (Headers)
 • Куки (Cookies)
 • Параметри (Params)
 • Відповідь (Response)
 • Кеш (Cache)
 • Розклад (Timings)
 • Безпека (Security) (тільки для захищених сторіок)
 • Трасування стека (Stack trace) ( тільки коли запит має трасування стека, наприклад, скрипт, викликаний іншим сценарієм). Ця інформація доступна починаючи з Firefox 55.

Натискання крайньої правої піктограми на панелі інструментів  ховає панель подробиць.

Заголовки (Headers)

На цій вкладці наведено основну інформацію про запит:

Ця інформація містить:

 • Запит URL (Request URL)
 • Спосіб запиту (Request method)
 • Віддалена адреса (Remote IP address) і port
 • Код стану (Status code) з піктограмою знаку запитання, що посилається на документ MDN, щоб отримати докладнішу інформацію (якщо вона доступна)
 • Заголовки запиту і заголовки відповіді (HTTP request and response headers) що були передані
 • Кнопка Редагувати і надіслати заново (Edit and Resend) що викликає відповідну команду
 • Кнопка Необроблені заголовки (Raw headers) для відображення необроблених заголовків запитів і відповідей

Ви можете відфільтрувати відображені заголовки:

Поруч із кожним заголовком у рядку коду статусу з'явиться піктограма знаку питання - це посилання на додаткову інформацію про цей код статусу в документації MDN заголовків HTTP.

Куки (Cookies)

На цій вкладці наведено повну інформацію про всі файли cookie, надіслані разом із запитом або відповіддю:

Як і у заголовках, тут можна відфільтрувати список файлів куків, що потрібно показати. Відображається повний список атрибутів кука (див. Наведений нижче знімок екрана з прикладів cookie Response з додатковими атрибутами).

cookies panel in firefox devtools network monitor, showing a number of cookie attributes including samesite

Атрибут samesite доступний починаючи з Firefox 62 (bug 1452715).

Параметри (Params)

На цій вкладці відображаються параметри GET і дані POST запиту:

Відповідь (Response)

Повний зміст відповіді. Якщо відповідь - HTML, JS або CSS, вона буде показана як текст:

Якщо відповідь у форматі JSON, вона буде відображатися як об'єкт:

Якщо відповідь - це зображення, на вкладці відображається попередній перегляд:

Кеш (Cache)

Якщо відповідь буде кешованою (тобто 304), на вкладці Кеш буде показано відомості про цей кешований ресурс.

Ці деталі містять:

 • Остання вибірка (Last fetched): Дата останньої вибірки ресурсу 
 • Число вибірок (Fetched count): Кількість разів вибору ресурсу у поточному сеансі
 • Розмір даних (Data size): Розмір ресурсу .
 • Остання зміна (Last modified): Дата останньої зміни ресурсу
 • Термін дії (Expires): Дата закінчення терміну дії ресурсу
 • Пристрій (Device): Пристрій, з якого був отриманий ресурс (наприклад, "диск").

HTML перегляд (preview)

Якщо відповідь є HTML, на вкладці "Відповідь" ("Response"), вище "Корисного навантаження на відповідь" (response payload), з'являється попередній візуальний перегляд HTML.

Розклад (Timings)

Вкладка «Розклад» (Timings) розбиває мережний запит на наступний набір етапів, означених у специфікації Архіву HTTP :

Назва Опис
Заблоковано (Blocked)

Час, проведений в черзі в очікуванні мережного підключення.

Браузер накладає обмеження на кількість одночасних з'єднань, які можуть бути зроблені до одного серверу. Типово, у Firefox це значення рівне 6, але його можна змінити за допомогою налаштувань  network.http.max-persistent-connections-per-server . Якщо використовуються всі підключення, браузер не може завантажувати більше ресурсів, доки з'єднання не буде вивільнено.

Розв'язання DNS (DNS resolution) Час, що потребувався для розв'язання імені хоста.
З'єднання (Connecting) Час, що потребувався для створення з'єднання TCP.
Надсилання (Sending) Час, що потребувався для передачі HTTP-запиту на сервер.
Очікування (Waiting) Очікування відповіді від сервера.
Одержання (Receiving) Час, що потребувався для читання всієї відповіді від сервера (або кешу).

Ця вкладка   представляє більш детальний, анотований, перегляд смуги часу для цього запиту, що показує, як загальний час очікування розділяється на різні етапи:

Безпека (Security)

Якщо сайт обслуговується через HTTPS, Ви отримуєте додаткову вкладку під назвою "Безпека" ("Security"). Вона містить відомості про захищене з'єднання, що використовується, включно з назвою протоколу, набору шифрів і деталями сертифікату:

На вкладці "Безпека" відображається попередження про слабкі місця безпеки. Наразі він попереджає про два слабкі місця:

 1. Використання SSLv3 замість TLS
 2. Використання шифру RC4

Трасування стека (Stack trace)

На цій вкладці відображається трасування стеків для відповідей, які мають стекові сліди.

Можливості Монітору мережі

У наступних статтях розглядаються різні аспекти використання Монітору мережі: