qfel13 (Lukasz Kufel)

  • Poland

注册时间

近期活跃的文档

查看所有活动
页面 日期 评论

window.setTimeout


Dodanie języka polskiego do języków; 12 words added

WindowTimers.setTimeout()


Adding English to Languages; 12 words added

window.clearTimeout


Dodanie języka polskiego do języków; 2 words added, 2 words removed

window.clearTimeout


dodanie jezyka angielskiego; 12 words added

WindowTimers.clearTimeout()


Adding Polish language; 24 words added