DOMParser()

DOMParser() 构造函数新建一个 DOMParser 对象实例。

语法

js
var parser = new DOMParser();

参数

无。

返回值

一个新建的DOMParser 对象实例,可以通过这个对象的 parseFromString() 方法将字符串解析为 DOM 对象。