tacsipacsi

Thành viên từ
tacsipacsi

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Color contrast


contrast ratio is a:b, not a.b

Gecko


translate

JavaScript


grammar fixes

<th>


Geolocation API


fix compatibility table