How to do an editorial review

Editorial reviews bao gồm việc sửa lỗi soạn thảo, chính tả, ngữ pháp, cách dùng từ, hoặc một số lỗi liên quan đến câu chữ trong bài viết. Không cần phải là nhà báo lão luyện cũng có thể đóng góp tài liệu kĩ thuật có giá trị MDN, nhưng các bài viết vẫn cần copy-editing (sửa giọng văn) và proof-reading (đọc soát lỗi, hiệu đính). Những việc này có thể làm trong editorial review.

Bài viết này mô tả cách để editorial review, nhằm cải thiện độ chính xác và dễ đọc cho nội dung trên MDN.

Công việc là gì?
Copy-editing và proof-reading các bài viết được đánh dấu cần editorial review.
Làm việc đó ở đâu?
Within specific articles that are marked as requiring an editorial review.
Bạn cần gì để làm được việc?
Bạn cần phải thành thạo ngữ pháp tiếng Anh và vốn từ dồi dào. ?Editorial review là để bảo đảm rằng ngữ pháp, vốn từ, và câu chữ đúng đắn và có nghĩa, và phải tuân thủ theo MDN writing style guide.
Các bước thực hiện:
 1. Kiếm bài viết để review:
  1. Nhấp vào các bài viết cần editorial review. Trang này hiển thị ra một danh sách những bài viết cần editorial review.
  2. Nhấp vào đường dẫn đến bài viết nhất định.
   Chú ý: Danh sách này được sinh tự động nhưng không thường xuyên, thế nên có vài bài viết vẫn xuất hiện trong danh sách nhưng không cần editorial review nữa. Nếu bài viết bạn chọn không hiện thông báo "This article needs an editorial review", hãy lướt qua bài viết đó và chọn một bài viết khác.
 2. Đọc bài viết thật kĩ, tìm các lỗi đánh máy, lỗi chính tả, ngữ pháp, hoặc cách dùng từ. Đừng do dự chuyển sang bài khác nếu bài bạn thấy không hợp với bài vừa chọn.
 3. Nếu không có lỗi nào, bạn không cần phải chỉnh sửa nữa. Hãy tìm hộp thoại "quick review" ở thanh bên trái của trang:
  Screenshot of the editorial review request sidebar box
 4. Bỏ chọn ô Editorial và bấm vào Save.
 5. Nếu bạn thấy có lỗi cần phải sửa:
  1. Bấm vào nút Edit ở gần đầu trang; nó sẽ đưa bạn tới trình chính sửa MDN.
  2. Sửa tất cả các lỗi đánh máy, chính tả, ngữ pháp và lỗi dùng từ mà bạn tìm thấy. Bạn không cần phải sửa tất cả, nhưng hãy đảm bảo rằng mục editorial review vẫn được chọn nếu bạn thấy không đủ khả năng để sửa trọn vẹn toàn trang.
  3. Điền vào mục Revision Comment ở cuối bài viết; như là 'Biên tập: sửa lỗi đánh máy, ngữ pháp và chính tả.' Cái này giúp cho các người đóng góp khác và trình biên soạn của trang biết bạn đã làm gì và lý do bạn làm vậy.
  4. Bỏ chọn mục Editorial ở dưới Review Needed?. ?Cái này nằm ngay dưới phần Revision Comment trong trang.
  5. Nhấn nút Publish.

?Chỉnh sửa của bạn có thể không hiện ra ngay tức thì sau khi đã lưu lại; thường sẽ bị trễ do trang cần có thời gian sẽ xử lý.