How to create an MDN account

Để chỉnh sửa nội dung trên MDN, bạn cần có hồ sơ MDN. Bạn không cần một hồ sơ nếu bạn chỉ muốn đọc và tìm kiếm các tài liệu MDN. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập hồ sơ MDN của bạn.

Tại sao MDN cần địa chỉ email của tôi?

Địa chỉ email của bạn được sử dụng để khôi phục tài khoản và, nếu cần, bởi các quản trị viên MDN để liên hệ với bạn về tài khoản hoặc hoạt động của bạn trên trang web.

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký thông báo (chẳng hạn như khi các trang cụ thể được thay đổi ) và tin nhắn (ví dụ: nếu bạn chọn tham gia nhóm thử nghiệm beta của chúng tôi, bạn có thể nhận được email về các tính năng mới cần thử nghiệm).

Địa chỉ email của bạn không bao giờ được hiển thị trên MDN và sẽ chỉ được sử dụng theo chính sách bảo mật của chúng tôi .
Nếu bạn đăng nhập vào MDN qua GitHub và bạn sử dụng địa chỉ email "noreply" trên GitHub, bạn sẽ không nhận được tin nhắn (bao gồm cả thông báo khi bạn đăng ký trang) từ MDN.
  1. Ở đầu mỗi trang trên MDN, bạn sẽ tìm thấy một nút có nhãn Đăng nhập . Trỏ chuột vào đây (hoặc chạm vào nó, nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động) để hiển thị danh sách các dịch vụ xác thực mà chúng tôi hỗ trợ để đăng nhập vào MDN.
  2. Chọn một dịch vụ để đăng nhập. Hiện tại, chỉ có GitHub có sẵn. Lưu ý rằng nếu bạn chọn GitHub, một liên kết đến hồ sơ GitHub của bạn sẽ được đưa vào trang hồ sơ MDN công khai của bạn.
  3. Làm theo lời nhắc của GitHub để kết nối tài khoản của bạn với MDN.
  4. Khi dịch vụ xác thực đưa bạn trở lại MDN, bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng và địa chỉ email. Tên người dùng của bạn sẽ được hiển thị công khai để ghi có cho bạn cho công việc bạn đã thực hiện. Không sử dụng địa chỉ email của bạn làm tên người dùng của bạn .
  5. Nhấp vào Tạo hồ sơ MDN của tôi .
  6. Nếu địa chỉ email bạn đã chỉ định trong bước 4 không giống với địa chỉ bạn sử dụng với dịch vụ xác thực, vui lòng kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết trong email xác nhận chúng tôi gửi cho bạn.

Đó là nó! Bạn đã có tài khoản MDN và bạn có thể chỉnh sửa trang ngay lập tức!

Bạn có thể nhấp vào tên của bạn ở đầu bất kỳ trang MDN nào để xem hồ sơ công khai của bạn. Từ đó, bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa để thực hiện thay đổi hoặc bổ sung vào hồ sơ của mình.

Tên người dùng mới không thể chứa dấu cách hoặc ký tự "@". Hãy nhớ rằng tên người dùng của bạn sẽ được hiển thị công khai để xác định công việc bạn đã thực hiện.