Tham gia cộng đồng MDN

Tổng quát

MDN (viết tắt của Mozilla Developer Network) không chỉ là một thư viện: Đó là một cộng đồng mà các nhà phát triển làm việc cùng nhau, để giúp MDN trở thành một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho các nhà phát triển sử dụng các công nghệ Web mở.

Sẽ thật tuyệt nếu bạn đóng góp cho MDN, nhưng còn tuyệt hơn nữa nếu bạn tham gia vào cộng đồng MDN. Dưới đây là ba bước đơn giản để cùng kết nối:

  1. Tạo một tài khoản MDN.
  2. Tham gia các cuộc thảo luận.
  3. Theo dõi những gì đang diễn ra.

Hoạt động của cộng đồng

Dưới đây là những bài viết cung cấp thêm thông tin cho bạn về cộng đồng MDN.

Các vị trí đặc biệt trong cộng đồng
Cộng đồng có một số người có những vị trí đặc biệt, những người này có những trách nhiệm cụ thể.
Viết tài liệu
Đây là hướng dẫn để tổ chức các sự kiện viết tài liệu. Trong đó có chứa các lời khuyên và hướng dẫn từ những người từng tổ chức các sự kiện viết tài liệu, để giúp bạn cũng có thể tổ chức.
Theo dõi những gì đang diễn ra
MDN được mang đến cho bạn nhờ cộng đồng Mozilla Developer Network. Đây là một số cách mà chúng tôi chia sẻ những thông tin về những gì chúng tôi đang thực hiện.
Thảo luận trên MDN
Tính "làm việc" của MDN diễn ra trên MDN, nhưng tính "cộng đồng" cũng xảy ra thông qua việc thảo luận và nói chuyện trực tuyến hay gặp gỡ trực tiếp.
Hoạt động trong cộng đồng
Một phần quan trong trong việc đóng góp cho các tài liệu của MDN, dù ở mức độ nào, đó là biết được cách để hoạt động trong cộng đồng MDN. Bài viết này có các hướng dẫn giúp bạn các những tương tác tốt nhất với cả những người viết bài khác cũng như các nhóm phát triển.