Labs-tab

Quan tâm đến việc định hình tương lai của Web?

Mozilla Labs là một phòng thí nghiệm ảo, nơi bạn có thể tham gia với chúng tôi để tạo ra, thử nghiệm, xây dựng
sử dụng những cải tiến và công nghệ Web mới. Đóng góp của cộng đồng chúng tôi có sự đa dạng về nguồn gốc, nhưng chia sẻ tất cả các lợi ích chung trong việc trải nghiệm Web.

Để bắt đầu, hãy tìm hiểu về các dự án của chúng tôi sau đó góp phần vào dự án bằng cách tham gia những thảo luận với chúng tôi, thử nghiệm những thiết kế mới, khai thác mã nguồn hoặc
gửi phản hồi về sản phẩm.Theo dõi những thông tin mới nhất về các dự án của chúng tôi trên Twitter tại @mozlabs.