HTMLFormElement.reset()

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Phương thức HTMLFormEuity.reset () khôi phục các giá trị mặc định của thành phần biểu mẫu. Phương pháp này thực hiện tương tự như nhấp vào nút đặt lại của biểu mẫu

Nếu một điều khiển biểu mẫu (chẳng hạn như nút đặt lại) có tên hoặc id của thiết lập lại, nó sẽ che dấu phương thức đặt lại của biểu mẫu. Nó không thiết lập lại các thuộc tính khác trong đầu vào, chẳng hạn như bị vô hiệu hóa.

Syntax

HTMLFormElement.reset()

Example

document.getElementById('myform').reset();

Specification

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
resetChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown