Head

You’re reading the English version of this content since no translation exists yet for this locale. Help us translate this article!

Head là một phần của một  văn bản HTML chứa metadata về văn bản đó, như tác giả, mô tả, và liên kết đến các tập tin CSS hay JavaScript được áp dụng vào văn bản HTML.

Tìm hiểu thêm

HTML head