Chuyển đến:

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

 

Bandwidth là tổng số của bao nhiêu thông tin có thể truyền qua một sự kết nối dữ liệu theo một tổng thời gian đã đưa. Banwidth thường được tạo ra theo nhiều bit/giây (bit trên giây) (bit-per-second (bps)), ví dụ 1.000.000 bit trên giây (megabits-per-second (Mbps)) hoặc 1.000.000.000 bit trên giây (gigabits-per-second (Gbps))

Tự học thêm

 

 

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, LuckyBC
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,