MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sử dụng Page Inspector để kiểm tra và sửa đổi HTML và CSS của một trang web

Bạn có thể kiểm tra tốc độ tải trang trong một bản sao cục bộ của Firefox hay trong một thiết bị từ xa như Firefox OS, Firefox desktop hay Firefox cho Android hoặc thông qua Thunderbird. Xem remote debugging để học cách kết nối đến công cụ phát triển dành cho lập trình viên để thực hiện "remote debugging"


Giao diện người dùng

Hướng dẫn sử dụng Inspector, hãy đọc bên dưới hoặc theo liên kết này quick tour of UI

How to

Để tìm hiểu về Inspector, hãy đọc hướng dẫn dưới đây:


Reference

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: reikokoro, nnhv1981
 Last updated by: reikokoro,