Revision 340581 of Hướng dẫn ban đầu

 • Revision slug: Project:en/Project:Getting_started
 • Revision title: Getting started
 • Revision id: 340581
 • Created:
 • Creator: tuan_bk
 • Is current revision? Không
 • Comment

Revision Content

{{ MDCProjectPagesTOC() }}

Mạng nhà phát triển Mozilla (Mozzilla Developer Network) hiện đang có nhiều các công việc khác nhau phù hợp cho mọi người ở bất kỳ trình độ nào. Có một dãy các nhiệm vụ đang càn phải làm, từ việc đơn giản (đọc và sửa lỗi chính tả)  tới các công việc phức tạp (viết tài liệu API).

MDN có giao diện web đơn giản cho phép bất kỳ ai sử dụng. Hãy giúp chúng tôi! Sự thành công của MDN được gây dựng trên tinh thần hợp tác bởi cộng đồng Mozilians.

 • Nội dung quan trọng hơn cách trình bày, ngữ pháp, chính tả. Nếu tiếng anh của bạn không tốt, không cần quá lo lắng về nó!. Nếu bạn mắc lỗi đánh máy - đừng lo lắng về nó! Nếu bạn không nhớ các shướng dẫn trình bày - đừng lo lắng về điều đó! Lỗi đều có thể sửa được. và thay đổi có thể diễn ra nhanh chóng phục hồi.
 • Hỏi những người bạn mới của bạn trong cộng đồng MDN để được giúp và chat. Cộng đồng (cả các nhân viên được trả lương và nhân viên tình nguyện) đều rât thân thiện. Chúng tôi yêu(LOVE!) các thành viên tham gia đóng góp mới! Nếu bạn không nhận được phản hồi nhanh từ email hoặc kênh IRC, nhớ rằng có nhiều người ở trong các múi giờ khác nhau đang làm việc trên các dự án khác nhau. Hãy tự do hỏi nhiều hơn một và / hoặc hỏi nhiều hơn một người. Bạn không bao giwof bị bỏ mặc. Liên hệ Eric Shepherd,  MDN chieftan, nếu bạn không nhận được sự trợ giúp cần thiết. Không có gì quan trọng hơn với chúng tôi bằng việc giúp đỡ các tình nguyện viên.
 • Bất kỳ ai có thể thay đổi bất cứ điều gì. Không ai sẽ buồn nếu bạn thay đổi nội dung của họ, và bạn cũng không nên phiền nếu ai đó thay đổi phần của bạn (mặc dù vậy bạn nên tự do đặt các câu hỏi về sự thay đổi). Sự thay đổi không bị lên án - chúng (hầu hết tất cả) đem lại sự cải thiện
 • Chúng tôi có đường dẫn cho khu vực topic đặc trưng. Nếu bạn đang làm việc trên một khu vực đặc biệt, học có thể giúp bạn.

Hướng dẫn nhanh

Đăng nhập

MDN sử dụng Persona  để xác minh tài khoản. Tạo một tài khoản Persona và đăng nhập vào MDN.

Thực hành

Thực hành kỹ năng viết wiki của bạn trong Sandbox, và khu vực của wiki mà nó có ý nghĩa cho việc học tập và thử nghiệm.

Sửa một trang

 1. Chọn "Edit" ở đầu mỗi trang
 2. Thực hiện thay đổi. Chọn  "PREVIEW CHANGES" để xem thay đổi.
 3. Chọn "SAVE AND KEEP EDITING" để lưu lại sự thay đổi mà không cần đóng lại giao diện sửa đổi. Chọn "SAVE CHANGES" để lưu trang và đóng lại trang đã sửa. Chọn "DISCARD CHANGES" để quay trở lại trang ban đầu.

Bạn sẽ không thể  lưu sự thay đổi và gặp thông báo "Permission Denied"  nếu trình duyệt của bạn được cấu hình để không gửi thông tin referrer. Nếu bạn không thể lưu thay đổi, chắc chắn rằng {{pref("network.http.sendRefererHeader")}} tùy chọn được đặt giá trị mặc định(hiện tại là  "2").

Tạo một trang mới

Nếu bạn không biết nơi nào để tạo một bài báo mới, đừng lo lắng về điều đó! Đặt nó vào một nơi nào đó, và chúng ta sẽ tìm thấy nó và chuyển đến nơi nó cần, hoặc hợp với nội dung hiện tại mà nó phù hợp nhất. Chúng tôi có vài trợ giúp nhỏ mà sẽ giúp bạn tạo ra nội dung trong sáng và ngọt ngào.

 1. Đặt tên của trang mới ở trong trang.
 2. Bôi đen tên và click vào Link icon ()trong toolbar. Hộp thoại "Update Link" xuất hiện, với nội dung đã được chọn xuất hiện trong "Link To" .
 3. "/en-US/docs/" sẽ được chèn vào mặc định ở đầu url. Đặt tên của  trang sau "/en-US/docs/". (Tên trang không phải có cùng tên với link text.)
 4. Click OKđể chèn link.

Nếu trang không tồn tại, link sẽ chuyển màu đỏ. Nếu trang tồn tại, link sẽ chuyển màu sanh. Nếu bạn muốn tạo một trang mới nhưng tiêu đề trang bạn muốn đã tồn tại, kiểm tra trước tiênnếu nó cho phép sửa. Nếu không, nghĩ tiêu đề khác cho nội dung của bạn và tjo link. Xem hướng dẫn đặt tên để hiểu rõ.

Để thêm nội dung vào trang mới, chọn vào các link màu đỏ bạn vừa tạo và bắt đầu viết. Click "SAVE AND KEEP EDITING" để lưu lại thay đổi mà không đóng lại trang chỉnh sửa. Click "SAVE CHANGES" khi bạn đã hoàn tất.

To create a new page without linking from another page, enter a unique page name in the URL field of your browser. For example, if you enter:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/FooBar

... MDN will create a new page with the title "FooBar" and open the editor so you can add content to the new page.

Wiki markup

Kuma, the Mozilla-developed software the Mozilla Developer Network uses, uses HTML as its markup language for the documentation. If you wish to see or edit the HTML content, you can do so by clicking the "Source" button in the toolbar while in edit mode. Click it again to return to the WYSIWYG editor.

Logging documentation bugs

You can report complex problems by filing a documentation bug. Use these field values:

product
Mozilla Developer Network
component
Documentation requests
URL
The page where you found the problem
Description
As much as you know or have time to describe about the problem and where to find correct information. This can include people ("talk to so-and-so") as well as Web links.

Migrating old documentation

One longer ongoing subproject at the MDN is to migrate all currently existing developer documentation from the mozilla.org web site into the MDN wiki. The procedure is fairly simple:

 1. Pick a document you would like to migrate from the existing content list.
 2. Refer to the page naming guide and decide what the page or pages for that document should be called in the wiki.
 3. Create those pages and migrate the content, marking it up as best you can using the wiki markup reference as a guide.
 4. Delete the item from the existing content list.
 5. Add the item to the needs redirect list.

If you are keen on doing a comprehensive job on this, you will also:

 1. Use our search system to search for any links to the original document in the wiki, then change those links so they point at the new wiki page.
 2. Check for external redirects to the original document, and flag those redirects for deletion by adding the "Junk" tag to them.

Localizing MDN

If you are interested in helping translate the documentation in any of the MDN wikis to another language, simply visit the relevant language's wiki and create or edit pages. See Localization projects for information about current projects and how to start a new project.

Resolving "edit wars" or other conflicts

If for whatever reason you end up in an "edit war" on a page, where two or more people are continually and repeatedly making and reverting changes, please try to resolve the conflict with the people involved first.

Should no resolution be possible, please bring it to the attention of either (ideally) the MDN mailing list or (as a last resort) the developer documentation lead. Other technical experts, writers, and editors will be consulted as required, and their expertise will be used to resolve the problem.

Requesting page deletions

Should you create a page by accident or stumble across a page you think should be deleted, mark it as such by adding the "Junk" tag to it.

Items tagged as Junk are checked periodically by wiki administrators and the pages it contains are evaluated and deleted when appropriate.

Note: Please do not delete other content or categories from the pages you flag as "Junk".

Revision Source

<p>{{ MDCProjectPagesTOC() }}</p>
<p>Mạng nhà phát triển Mozilla (Mozzilla Developer Network) hiện đang có nhiều các công việc khác nhau phù hợp cho mọi người ở bất kỳ trình độ nào. Có một dãy các nhiệm vụ đang càn phải làm, từ việc đơn giản (đọc và sửa lỗi chính tả)&nbsp; tới các công việc phức tạp (viết tài liệu API).</p>
<p>MDN có giao diện web đơn giản cho phép bất kỳ ai sử dụng. <strong>Hãy giúp chúng tôi! </strong>Sự thành công của MDN được gây dựng trên tinh thần hợp tác bởi <a href="/en-US/docs/Project:Community" title="/en-US/docs/Project:Community">cộng đồng Mozilians</a>.</p>
<ul>
 <li><strong>Nội dung quan trọng hơn cách trình bày, ngữ pháp, chính tả. </strong>Nếu tiếng anh của bạn không tốt, không cần quá lo lắng về nó!. Nếu bạn mắc lỗi đánh máy - đừng lo lắng về nó! Nếu bạn không nhớ các <a href="/en-US/docs/Project:MDC_style_guide" title="/en-US/docs/Project:MDC_style_guide">shướng dẫn trình bày</a> - đừng lo lắng về điều đó! Lỗi đều có thể sửa được. và thay đổi có thể diễn ra nhanh chóng phục hồi.</li>
 <li><strong>Hỏi những người bạn mới của bạn trong cộng đồng MDN để được giúp và chat</strong>. <a href="/en-US/docs/Project:Community" title="/en-US/docs/Project:Community">Cộng đồng</a> (cả các nhân viên được trả lương và nhân viên tình nguyện) đều rât thân thiện. Chúng tôi yêu(LOVE!) các thành viên tham gia đóng góp mới! Nếu bạn không nhận được phản hồi nhanh từ email hoặc kênh IRC, nhớ rằng có nhiều người ở trong các múi giờ khác nhau đang làm việc trên các dự án khác nhau. Hãy tự do hỏi nhiều hơn một và / hoặc hỏi nhiều hơn một người. Bạn không bao giwof bị bỏ mặc. Liên hệ<a class="link-mailto" href="mailto:eshepherd@mozilla.com"> Eric Shepherd</a>,&nbsp; MDN chieftan, nếu bạn không nhận được sự trợ giúp cần thiết. <em>Không có gì quan trọng hơ</em>n với chúng tôi bằng việc giúp đỡ các tình nguyện viên.</li>
 <li><strong>Bất kỳ ai có thể thay đổi bất cứ điều gì.</strong> Không ai sẽ buồn nếu bạn thay đổi nội dung của họ, và bạn cũng không nên phiền nếu ai đó thay đổi phần của bạn (mặc dù vậy bạn nên tự do đặt các câu hỏi về sự thay đổi). Sự thay đổi không bị lên án - chúng (hầu hết tất cả) đem lại sự cải thiện</li>
 <li><strong>Chúng tôi có <a href="/Project:en/Topic_drivers" title="Project:en/Topic_drivers">đường dẫn cho khu vực topic đặc trưng</a>.</strong> Nếu bạn đang làm việc trên một khu vực đặc biệt, học có thể giúp bạn.</li>
</ul>
<h2 id="Quick_Start_guide">Hướng dẫn nhanh</h2>
<h3 id="Log_in">Đăng nhập</h3>
<p>MDN sử dụng <a href="http://www.persona.org/" title="http://www.persona.org/">Persona</a>&nbsp; để xác minh tài khoản. Tạo một tài khoản Persona và đăng nhập vào MDN.</p>
<h3 id="Practice">Thực hành</h3>
<p>Thực hành kỹ năng viết wiki của bạn trong <a href="/en-US/docs/Sandbox" title="Sandbox: An area of the wiki for experiments">Sandbox</a>, và khu vực của wiki mà nó có ý nghĩa cho việc học tập và thử nghiệm.</p>
<h3 id="Edit_a_page">Sửa một trang</h3>
<ol>
 <li>Chọn "Edit" ở đầu mỗi trang</li>
 <li>Thực hiện thay đổi. Chọn&nbsp; "PREVIEW CHANGES" để xem thay đổi.</li>
 <li>Chọn "SAVE AND KEEP EDITING" để lưu lại sự thay đổi mà không cần đóng lại giao diện sửa đổi. Chọn "SAVE CHANGES" để lưu trang và đóng lại trang đã sửa. Chọn "DISCARD CHANGES" để quay trở lại trang ban đầu.</li>
</ol>
<div class="note">
 <p>Bạn sẽ không thể&nbsp; lưu sự thay đổi và gặp thông báo "Permission Denied"&nbsp; nếu trình duyệt của bạn được cấu hình để không gửi thông tin referrer. Nếu bạn không thể lưu thay đổi, chắc chắn rằng {{pref("network.http.sendRefererHeader")}} tùy chọn được đặt giá trị mặc định(hiện tại là&nbsp; "2").</p>
</div>
<h3 id="Create_a_new_page">Tạo một trang mới</h3>
<p>Nếu bạn không biết nơi nào để tạo một bài báo mới, <strong>đừng lo lắng về điều đó!</strong> Đặt nó vào một nơi nào đó, và chúng ta sẽ tìm thấy nó và chuyển đến nơi nó cần, hoặc hợp với nội dung hiện tại mà nó phù hợp nhất. Chúng tôi có vài trợ giúp nhỏ mà sẽ giúp bạn tạo ra nội dung trong sáng và ngọt ngào.</p>
<h4 id="Link_from_an_existing_page">Liên kết từ một trang đã tồn tại</h4>
<ol>
 <li>Đặt tên của trang mới ở trong trang.</li>
 <li>Bôi đen tên và click vào Link icon (<img alt="" src="/files/3810/link-icon.png" style="width: 29px; height: 28px;" />)trong toolbar. Hộp thoại "Update Link" xuất hiện, với nội dung đã được chọn xuất hiện trong "Link To" .</li>
 <li>"/en-US/docs/" sẽ được chèn vào mặc định ở đầu url. Đặt tên của&nbsp; trang sau "/en-US/docs/". (Tên trang không phải có cùng tên với link text.)</li>
 <li>Click OKđể chèn link.</li>
</ol>
<p>Nếu trang không tồn tại, link sẽ chuyển màu đỏ. Nếu trang tồn tại, link sẽ chuyển màu sanh. Nếu bạn muốn tạo một trang mới nhưng tiêu đề trang bạn muốn đã tồn tại, kiểm tra trước tiênnếu nó cho phép sửa. Nếu không, nghĩ tiêu đề khác cho nội dung của bạn và tjo link. Xem <a href="/Project:en/Page_Naming_Guide" title="Project:en/Page_Naming_Guide">hướng dẫn đặt tên</a> để hiểu rõ.</p>
<p>Để thêm nội dung vào trang mới, chọn vào các link màu đỏ bạn vừa tạo và bắt đầu viết. Click "SAVE AND KEEP EDITING" để lưu lại thay đổi mà không đóng lại trang chỉnh sửa. Click "SAVE CHANGES" khi bạn đã hoàn tất.</p>
<h4 id="New_page_without_link">New page without link</h4>
<p>To create a new page without linking from another page, enter a unique page name in the URL field of your browser. For example, if you enter:</p>
<pre>
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/FooBar</pre>
<p>... MDN will create a new page with the title "FooBar" and open the editor so you can add content to the new page.</p>
<h4 id="Wiki_markup">Wiki markup</h4>
<p><a href="https://github.com/mozilla/kuma" title="https://github.com/mozilla/kuma">Kuma</a>, the Mozilla-developed software the Mozilla Developer Network uses, uses HTML as its markup language for the documentation. If you wish to see or edit the HTML content, you can do so by clicking the "Source" button in the toolbar while in edit mode. Click it again to return to the WYSIWYG editor.</p>
<h2 id="Logging_documentation_bugs">Logging documentation bugs</h2>
<p>You can report complex problems by <a class="external" href="https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi?product=Mozilla%20Developer%20Network">filing a documentation bug</a>. Use these field values:</p>
<dl>
 <dt>
  product</dt>
 <dd>
  Mozilla Developer Network</dd>
 <dt>
  component</dt>
 <dd>
  Documentation requests</dd>
 <dt>
  URL</dt>
 <dd>
  The page where you found the problem</dd>
 <dt>
  Description</dt>
 <dd>
  As much as you know or have time to describe about the problem and where to find correct information. This can include people ("talk to so-and-so") as well as Web links.</dd>
</dl>
<h2 id="Migrating_old_documentation">Migrating old documentation</h2>
<p>One longer ongoing subproject at the MDN is to migrate all currently existing developer documentation from the <a class="external" href="http://www.mozilla.org">mozilla.org</a> web site into the MDN wiki. The procedure is fairly simple:</p>
<ol>
 <li>Pick a document you would like to migrate from the <a href="/Project:en/Existing_Content" title="Project:en/Existing_Content">existing content</a> list.</li>
 <li>Refer to the <a href="/Project:en/Page_Naming_Guide" title="Project:en/Page_Naming_Guide">page naming guide</a> and decide what the page or pages for that document should be called in the wiki.</li>
 <li>Create those pages and migrate the content, marking it up as best you can using the <a href="/Project:En/MDC_style_guide" title="Project:en/Wiki_Markup_Reference">wiki markup reference</a> as a guide.</li>
 <li>Delete the item from the <a href="/Project:en/Existing_Content" title="Project:en/Existing_Content">existing content</a> list.</li>
 <li>Add the item to the <a href="/Project:en/Needs_Redirect" title="Project:en/Needs_Redirect">needs redirect</a> list.</li>
</ol>
<p>If you are keen on doing a comprehensive job on this, you will also:</p>
<ol>
 <li>Use <a href="/Special:Search" title="Search">our search system</a> to search for any links to the original document in the wiki, then change those links so they point at the new wiki page.</li>
 <li>Check for <a href="/Project:en/External_Redirects" title="Project:en/External_Redirects">external redirects</a> to the original document, and flag those redirects for deletion by adding the "Junk" tag to them.</li>
</ol>
<h2 id="Localizing_MDN">Localizing MDN</h2>
<p>If you are interested in helping translate the documentation in any of the MDN wikis to another language, simply visit the relevant language's wiki and create or edit pages. See <a href="/en-US/docs/Project:Localization_Projects" title="/en-US/docs/Project:Localization_Projects">Localization projects</a> for information about current projects and how to start a new project.</p>
<h2 id="Resolving_.22edit_wars.22_or_other_conflicts">Resolving "edit wars" or other conflicts</h2>
<p>If for whatever reason you end up in an "edit war" on a page, where two or more people are continually and repeatedly making and reverting changes, please try to resolve the conflict with the people involved first.</p>
<p>Should no resolution be possible, please bring it to the attention of either (ideally) the <a href="/Project:en/Community" title="Project:en/Community">MDN mailing list</a> or (as a last resort) the <a href="/User:Sheppy" title="User:Sheppy">developer documentation lead</a>. Other technical experts, writers, and editors will be consulted as required, and their expertise will be used to resolve the problem.</p>
<h2 id="Requesting_page_deletions">Requesting page deletions</h2>
<p>Should you create a page by accident or stumble across a page you think should be deleted, mark it as such by adding the "Junk" tag to it.</p>
<p>Items tagged as <a class="internal" href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/tag/junk" title="Special:Tags?tag=Junk">Junk</a> are checked periodically by wiki administrators and the pages it contains are evaluated and deleted when appropriate.</p>
<div class="note">
 <strong>Note</strong>: Please do not delete other content or categories from the pages you flag as "Junk".</div>
Revert to this revision