Bài viết này là một hướng dẫn cơ bản để biên dịch nội dung trên MDN, điều này bao gồm cả cách dịch và những thủ thuật để xử lý những loại nội dung khác nhau.

Bắt đầu một trang dịch mới

Khi bạn gặp một trang mà bạn muốn dịch nó sang ngôn ngữ của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Click vào biểu tượng Ngôn ngữ () để mở danh mục Languages, rồi click Thêm một bản dịch (Add a Translation). Trang chọn ngôn ngữ sẽ xuất hiện.
 2. Click vào ngôn ngữ bạn muốn dịch sang. Giao diện Dịch bài viết sẽ xuất hiện với ngôn ngữ gốc được hiển thị ở phía bên trái của màn hình hiển thị.
 3. Phía dưới phần Mô tả bản dịch (Translate Description), bạn có thể dịch tiêu đề và slug (không bắt buộc) sang ngôn ngữ của bạn. Slug là phần cuối cùng của đường dẫn của trang (ví dụ, "Dich_trang" là Slug của đường dẫn của bài viết này). Một vài ngôn ngữ không dịch phần slug, hãy giữ nó giống với ngôn ngữ tiếng Anh (Với tiếng Việt, nên để tiếng Việt không dấu và thay dấu cách "<space>" bằng ký tự "_"). So sánh với những bài viết khác trên cùng ngôn ngữ của bạn để xác định được cách dịch thống nhất. Bạn có thể bấm vào dấu trừ bên cạnh Mô tả bản dịch để ẩn thông tin này đi khi bạn đã sửa xong, để có nhiều không gian hơn cho phần Nội dung bản dịch (Translate Content).
 4. Dưới Nội dung bản dịch là nơi bạn sẽ dịch phần nội dung của trang.
 5. Điền ít nhất một thẻ (tag) cho trang.
 6. Bấm Xuất bản khi bạn đã hoàn tất.
Lưu ý: Những phần tử của trong giao diện Dịch bài viết ban đầu được hiển thị bằng Tiếng Anh. Trong những truy cập tiếp theo để dịch một bài viết, giao diện được hiển thị bằng ngôn ngữ phù hợp nếu bản dịch MDN đã có cho ngôn ngữ đó. Giao diện MDN có thể được thay đổi cho từng ngôn ngữ với Pontoon. Xem Thay đổi cho từng ngôn ngữ với Pontoon để biết thêm chi tiết về cách sử dụng công cụ này.

Sửa một trong đã dịch

 • Trên trang đã dịch, bấm nút Edit (đôi khi được ghi bằng ngôn ngữ đã chọn). Giao diện Dịch bài viết sẽ mở ra.

Nếu phiên bản Tiếng Anh được thay đổi kể từ khi bản dịch được thay đổi lần cuối, giao diện Dịch bài viết sẽ hiển thị những thay đổi ở bản dịch gốc bản Tiếng Anh. Điều này giúp bạn nắm được những điểm cần được cập nhật trong bản dịch.

Gắn thẻ cho bản dịch

Mỗi trang cần ít nhất một thẻ (tag). Kể cả khi đó là một bản dịch. Nhìn chung, nên sử dụng các thẻ giống với bản gốc.

Một số thẻ được sử dụng cho bộ lọc tìm kiếm, hoặc như các quy ước giữa những người đóng góp. Khi đó, không nên dịch chúng. Để biết được các thẻ này, đọc các tiêu chuẩn gắn thẻ (tagging standards). Bạn có thể tạo các thẻ đã dịch để nhóm nội dung nếu thẻ đó không nằm trong các thẻ tiêu chuẩn.

Gợi ý cho người dịch mới

Nếu bạn là người dịch mới tham gia MDN, dưới đây là một số gợi ý:

 • Những bài viết trong Glossary rất dễ dịch cho những người mới, vì chúng ngắn và đơn giản.
 • Những bài được gắn thẻ "l10n:priority" nên được ưu tiên dịch. Và, nhìn chung, các bài hướng dẫn và khái niệm có độ ưu tiên cao hơn những trang liên kết, vì người đọc chủ yếu cần các bản dịch khi học những khái niệm mới.
 • Nếu bạn thấy các chữ nằm giữa hai dấu ngoặc nhọn, ví dụ như {{some-text("more text")}}, hãy để nó nguyên gốc - không dịch, không thay đổi. Đó là macro, thứ có thể tạo ra một cấu trúc trên trang, hoặc thực hiện điều có ích nào đó. Bạn có thể sẽ thấy chữ chưa được dịch được tạo ra bởi macro; đừng lo lắng về điều đó cho đến khi bạn có nhiều kinh nghiệm hơn trên MDN. (Thay đổi những chữ này yêu cầu các quyền đặc biệt vì các macro có thể làm được rất nhiều thứ.) Nếu bạn tò mò, xem Những macros thường gặp để biết những điều các macro có thể làm.
 • Kiểm tra trang Trang các dự án dịch để tìm hiểu thêm về việc dịch cho vùng của bạn.

 

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: dangkyokhoang, HierenFeb
Cập nhật lần cuối bởi: dangkyokhoang,