These articles provide step-by-step guides to accomplishing specific goals when contributing to MDN.

How to do a technical review
This article describes how to perform a technical review, thereby helping to ensure that MDN's content is accurate.
How to do an editorial review
Bài viết này mô tả cách để editorial review, nhằm cải thiện độ chính xác và dễ đọc cho nội dung trên MDN.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: wbamberg, jswisher
Cập nhật lần cuối bởi: wbamberg,