Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

These articles provide step-by-step guides to accomplishing specific goals when contributing to MDN.

How to do a technical review
This article describes how to perform a technical review, thereby helping to ensure that MDN's content is accurate.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: jswisher
Cập nhật lần cuối bởi: jswisher,