Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Đây là bài đầu tiên sẽ giải thích những gì chúng ta sẽ học và giới thiệu tổng quan về dự án thư viên cục bộ mà chúng ta sẽ cải tiến trong suốt khoá học.

Điều kiện tiền quyết: Đọc bài  Express Introduction. Sau đó bạn cũng cẩn phải cài đặt môi trường phát triển Node set up a Node development environment
Mục tiêu: Để giới thiệu ví dụ sẽ được sử dụng trong bài học và giúp người đọc hiểu những chủ đề sẽ được dạy.

Overview

Chào mứng đến với bộ tài liệu sử dụng Express(Node) để xây dựng một website quản lý các chỉ mục trong thư viện.

Trong loạt bài học này, bạn sẽ được day:

  • Sử dụng công cụ Express Application Generator để tạo ra cái sườn cho một website và ứng dụng.
  • Start và stop Node web server.
  • Sử dụng database để lưu trữ dữ liệu của bạn.
  • Tạo những cái routes cho những đường dẫn khác nhau và template("views") để hiển thị dữ liệu dưới đạng HTML trong trình duyệt.
  • Làm việc với forms.
  • Triển khai ứng dụng ra thực tế.

Nếu bạn đã học những chủ đề này rồi và lướt sơ qua các phần khác. Tới cuối loạt bài này bạn nên đủ biết cách để phát triển một ứng dụng đơn giản với Express.

LocalLibrary website

LocalLibrary is là tên của website mà bạn sẽ tạo và cải tiến trong loạt các bài học này. Như bạn mong đợi, mục tiêu của website là cung cấp một danh mục online cho một thư viện địa phương nhỏ, nơi mà người dùng có thể truy cập những quyển sách có sẵn và quản lý tài khoản của họ.

Ví dụ này được lựa chọn rất cẩn thận bởi vì nó có thể được điều chỉnh để chỉ hiện thị những chức năng vừa phải để có thể ứng dụng hầu hết các chức năng của Express. Quan trọng hơn nữa, nó giúp chúng tôi vẽ ra con đường để hướng dẫn các chức năng cần thiệt trong việc phát triễn bất kỳ website nào :

  • Trong các bài đầu tiên chúng tôi chỉ đề xuất một thư viện đơn giản, mà người dùng có thể tìm kiếm những quyển sách sẵn có. Điều này dạy chúng ta cách đọc và hiển thị nội dung từ a cơ sở dữ liệu, chức năng thường có trong lập trình web.
  • Như chúng tôi đã cân nhấc, ứng dụng thư việc còn có các chức năng nâng  cao của việc phát triển web. Ví dụ chức năng thêm vào một quyển sách mới nó giúp bạn học được cách làm việc với Form và chứng thực người dùng

Tuy đây là một ví dụ có tính mở rộng cao, nhưng nó được gọi là "LocalLibrary" bởi vì chúng tôi hy vọng chỉ để thể hiện những thông tin tối thiểu để giúp bạn bắt đầu với Express một cách nhanh chóng. Cho nên chúng ta sẽ lưu những thông tin về những cuốn sách, bản sao của những cuốn sách, tác giả và các thông tin mấu chốt khác, mà chúng ta không lưu những thông tin về những phần khác thư viện cũng cho mượn và các cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho thư viện đặt nhiều điạ điểm và những chức năng cho một thư viện lớn.

Khi gặp khó khăn, thì tham khảo ở đâu? 

Trong suốt lài tiệu chúng tôi sẽ cung cấp những phần mã nguồn mà bạn có thể tham khảo ở mỗi phần, và có nhiều mã nguồn khác mà chúng tôi hi vọng bạn sẽ mở rộng nó.

Nếu bạn bí quá thì toàn bộ mã nguồn của website ở đây on Github here.

Chú ý:  Những phiên bản của node, Express và những modules khác mà tài liệu này sử dung được liệt kê ở đây package.json.

Tổng Kết

Bây giờ bản đã biết về dự án LocalLibrary, giờ thi bắt đầu để tạo cấu trúc dự án ở đây skeleton project.

 

In this module

 

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: dhluong90
Cập nhật lần cuối bởi: dhluong90,