Express Tutorial: The Local Library website

Đây là bài đầu tiên sẽ giải thích những gì chúng ta sẽ học và giới thiệu tổng quan về dự án thư viên cục bộ mà chúng ta sẽ cải tiến trong suốt khoá học.

Điều kiện tiền quyết: Đọc bài  Express Introduction. Sau đó bạn cũng cẩn phải cài đặt môi trường phát triển Node set up a Node development environment
Mục tiêu: Để giới thiệu ví dụ sẽ được sử dụng trong bài học và giúp người đọc hiểu những chủ đề sẽ được dạy.

Khái quát

Chào mứng đến với bộ tài liệu sử dụng Express(Node) để xây dựng một trang web quản lý các chỉ mục trong thư viện.

Trong loạt bài học này, bạn sẽ được day:

  • Sử dụng công cụ trang web Application Generator để tạo ra cái sườn cho một website và ứng dụng.
  • Start và stop Node web server.
  • Sử dụng database để lưu trữ dữ liệu của bạn.
  • Tạo những cái routes cho những đường dẫn khác nhau và template ("views") để hiển thị dữ liệu dưới đạng HTML trong trình duyệt.
  • Làm việc với form.
  • Triển khai ứng dụng ra thực tế.

Nếu bạn đã học những chủ đề này rồi và lướt sơ qua các phần khác. Tới cuối loạt bài học này bạn sẽ đủ hiểu biết để phát triển một ứng dụng đơn giản với Express.

LocalLibrary website

LocalLibrary là tên của website mà bạn sẽ tạo ra và cải tiến trong loạt các bài học này. Như bạn mong đợi, mục tiêu của trang web là cung cấp một danh mục trực tuyến cho một thư viện cục bộ nhỏ, nơi mà người dùng có thể truy cập những quyển sách có sẵn và quản lý tài khoản của họ.

Ví dụ này được lựa chọn rất cẩn thận bởi vì nó có thể được điều chỉnh để chỉ hiển thị những chức năng vừa phải để có thể ứng dụng hầu hết các chức năng của Express. Quan trọng hơn nữa, nó giúp chúng tôi vẽ ra con đường để hướng dẫn các chức năng cần thiệt trong việc phát triển bất kỳ website nào :

  • Trong các bài đầu tiên, chúng tôi chỉ tạo ra một thư viện đơn giản, mà người dùng có thể tìm kiếm những quyển sách sẵn có. Điều này dạy chúng ta cách đọc và hiển thị nội dung từ một cơ sở dữ liệu, chức năng thường có trong lập trình web.
  • Như chúng tôi đã cân nhấc, ứng dụng thư viện còn có các chức năng nâng cao của việc phát triển web. Ví dụ chức năng thêm vào một quyển sách mới giúp bạn học được cách làm việc với Form và chứng thực người dùng

Tuy đây là một ví dụ có tính mở rộng cao, nhưng nó được gọi là "LocalLibrary" bởi vì chúng tôi hy vọng chỉ để thể hiện những thông tin tối thiểu để giúp bạn bắt đầu với Express một cách nhanh chóng. Cho nên chúng ta sẽ lưu thông tin về sách, bản sao sách, tác giả và các thông tin mấu chốt khác, mà chúng ta không lưu thông tin về những phần khác thư viện như việc cho mượn hay cơ sở hạ tầng để hỗ trợ đặt trang web cho thư viện hay những chức năng cho một "thư viện lớn".

Khi gặp khó khăn, thì tham khảo ở đâu? 

Trong suốt tài liệu chúng tôi sẽ cung cấp những đoạn mã nguồn mà bạn có thể tham khảo ở mỗi phần, và có nhiều mã nguồn khác mà chúng tôi hi vọng bạn sẽ mở rộng nó.

Nếu bạn bí quá thì có thể tham khảo toàn bộ mã nguồn của website trên Github.

Chú ý:  Những phiên bản của node, Express và những modules khác mà tài liệu này sử dụng được liệt kê ở trong package.json.

Tổng Kết

Bây giờ bạn đã biết về dự án LocalLibrary, giờ thì bắt đầu tạo cấu trúc dự án nào.

 

In this module