CSS first steps

Hướng tới trở thành một front-end web developer?

CSS (Cascading Style Sheets) được dùng để tạo hiểu, bố cục và định dạng hiển thị các trang web — ví dụ như, thay đổi phông chữ, màu sắc, kích thước, và khoảng trống trong nội dung, chia nọi dung thành nhiều cột, hoặc là thêm các hiệu ứng trang trí khác. Modulr này cung cấp cho bạn một khởi đầu nhẹ nhàng trên con đường làm chủ CSS với những điều cơ bản về cách hoạt động , cú pháp trông như thế nào và làm cách nào để bắt đầu sử dụng nó thêm kiểu vào HTML.

Chúng tôi đã tập hợp một khóa học bao gồm tất cả những thông tin cần thiết mà bạn cần để hướng tới mục tiêu đặt ra.

Bắt đầu thôi

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu module này, bạn cần phải biết:

  1. Quen cơ bản với việc sử dụng máy tính và sử dụng các trang web một cách thụ động (ví dụ như nhìn và thu thập nội dung)
  2.  Cài đặt môi trường làm việc cơ bản như đã giơi thiệu tại Installing basic software, và hiểu cách tọa và quản lý các file, như đã đề cập tại Dealing with files.
  3. Hiểu biết cơ bản về HTML, như đã thảo luận tại Introduction to HTML module.

Lưu ý: Nếu bạn làm việc trên PC/máy tính bảng/các thiết bị khác mà bạn không có khả năng để khởi tạo các file của riêng mình, bạn có thể thử hầu hết các ví dụ trên một số các chương trình học lập trình online như JSBin or Glitch.

Hướng dẫn

Mô-dun này bào gốm các bài viết sau đây, sẽ đưa bạn đi qua tất cả nhứng lý thuyết cơ bản của CSS, và cũng cấp cho bạn nhiều cơ hội để kiểm tra khả năng của mình.

CSS là gì?
CSS (Cascading Style Sheets) cho phép bạn tọa ra được các trang web đẹp, nhưng cách nó hoặt động như thế nào? Bài viết này giải thích CSS là gì với một ví dụ cú pháp đơn giản, và cũng bao gồm một số thuật ngữ chính về ngôn ngữ này.
Bắt đầu với CSS
Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng một tài liệu HTML đơn giản và áp dụng CSS vào nó, đồng thời tìm hiểu một số điều thực tế về ngôn ngữ này.
CSS có cấu trúc như thế nào
Lúc này bạn đã những hiểu biết cơ bản về CSS và cách sử dụng nó, đã đến lúc để  xem xét sâu hơn một chút về cấu trúc của ngôn ngữ này. Chúng tôi thảo luận nhiều khái niệm ở đây, bạn có thể quay lại phần này để tóm tắt nếu nếu bạn gặp phải bất kỳ khái niệm nào khó hiểu sau này.
CSS làm việc như thế nào
Chúng ta đã học được những điều cơ bản về CSS, nó là gì và làm cách nào để tạo một bảng định dạng cơ bản. Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét cách một trình duyệt sử dụng CSS và HTML và biến nớ thành một trang web.
Sử dụng kiến thức mới của bạn
Với những thứ bạn đã học trong những bài học vừa qua bạn có thể thấy rằng mình có thể định dạng các văn bản đơn giản bằng cách sử dụng CSS, để thêm phong cách riêng của bạn vào chúng. Bài viết này cũng cấp cho bạn một cơ hội để làm điều đó.

Xem thêm

Kiến thức Web trung cấp 1: Giới thiệu CSS
Một khóa học nền tảng tuyệt vời của Mozilla giúp khám phá và kiểm tra rất nhiều kỹ năng được nói đến trong mô đun giới thiệu về CSS. Tìm hiểu về tạo kiểu cho các phần tử HTML trên một trang web, bộ chọn CSS, các thuộc tính và giá trị.