SVG

Scalable Vector Graphics (SVG) là một định dạng hình ảnh véc tơ 2D dựa trên cú pháp của XML.

W3C bắt đầu sử dụng SVG từ cuối thập niên 90, nhưng SVG chỉ trở nên nổi tiếng từ khi Internet Explorer 9 ra mắt kèm theo hỗ trợ SVG. Tất cả các trình duyệt lớn hiện giờ đều hỗ trợ SVG.

Dựa theo cú pháp của XML, SVG có thể được style bằng CSS và tạo ra các tương tác qua JavaScript. HTML5 giờ cho phép nhúng trực tiếp thẻ SVG vào tập tin HTML.

Là một định dạng hình ảnh véc tơ, SVG có thể co dãn đến vô cùng, khiến cho nó trở nên vô giá đối với responsive design (thiết kế đáp ứng), bởi bạn có thể tạo ra giao diện và đồ hoạ co dãn trên mọi màn hình. SVG còn cung cấp một bộ công cụ hữu ích, như là clipping, masking, filters, và animations.

Tìm hiểu thêm

Kiến thức chung

  • SVG trên Wikipedia

Học SVG

Thông tin kỹ thuật