Lập Trình Máy Tính

Lập trình máy tính là một quá trình xây dựng và sắp xếp một bộ gồm các hướng dẫn. Những hướng dẫn này sẽ nói cho máy tính/ phần mềm biết nó phải làm gì bằng ngôn ngữ mà máy hiểu được. Hướng dẫn được viết bằng rất nhiều ngôn ngữ, như là C++, Java, JavaScript, HTML, Python, Ruby, and Rust.

Dùng những ngôn ngữ đã có, bạn có thể lập trình/tạo ra tất cả các loại phần mềm. Cho ví dụ, một chương trình có thể giúp các nhà khoa học xử lí những bài toán phức tạp, một bộ dữ liệu có thể chứa số lượng dữ liệu khổng lồ, một website cho phép người dùng tải nhạc, phim, hình ảnh, hay một phần mềm hoạt hình cho phép người dùng tạo ra những bộ hoạt hình ấn tượng.

Learn more

General knowledge