DOM Inspector

DOM Inspector (viết tắt là DOMi) là bộ công cụ dùng để kiểm tra, duyệt và chỉnh sửa  Document Object Model - dùng trong các trang web hoặc cửa sổ XUL. Hệ thống phân cấp DOM có thể điều hướng qua lại 2 cửa sổ cho phép xem tài liệu và các nút.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: ThornyLong
Cập nhật lần cuối bởi: ThornyLong,