Promise.prototype

Параметр Promise.prototype відображає прототип для конструктора Promise constructor.

Атрибути поля Promise.prototype
Доступний для запису ні
Доступний для переліку ні
Доступний для налаштування ні

Опис

Екземпляри Promise успадковуються від Promise.prototype. Ви можете використовувати прототип конструктора, щоб добавляти параметри або методи до всіх екземплярів Promise.

Параметри

Promise.prototype.constructor
Повертає функцію, яка створила прототип екземпляра. Це є функція Promise по замовчуванню.

Методи

Promise.prototype.catch(onRejected)
Добавляє колбек обробник відхилення проміса, і повертає новий проміс, який вирішується значенням, яке повертається з функції колбеку, якщо вона була викликана, або його початковий результат виконання, якщо даний проміс був виконаний.
Promise.prototype.then(onFulfilled, onRejected)
Добавляє до проміса функції колбеки для випадків, коли проміс був виконаний (onFulfilled) і відхилений (onRejected) і повертає новий проміс, який вирішується значенням, яке було повернуто з onFulfilled функції колбеку, або з початковим значенням, яке було вирішено, коли даний проміс не був оброблений (тобто коли обробники onFulfilled або onRejected не є функцією).

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Promise.prototype' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Promise.prototype' in that specification.
Living Standard  

Сумісність із браузерами

No compatibility data found for javascript/promise.
Check for problems with this page or contribute missing data to mdn/browser-compat-data.

Дивитися також